Smart green air - indoor air improvements by plants & techs - smart greenwall systems

Clean Air & Plants

Natural & Smart Green Air

Meer over VOC, fijn stof, Sick Building Syndrome, vochtigheid,... lees je op:

Verbeterde luchtkwaliteit door de natuurlijke, luchtzuiverende werking van planten

 

 

Groot voordeel van planten die de lucht zuiveren is dat ze daarmee meteen kunnen helpen tegen klachten als hoofdpijn en droge ogen, maar ook luchtwegproblemen, duizeligheid en concentratieproblemen. Omdat ze de lucht én de concentratie verbeteren, kom je bepaalde soorten vaak tegen in kantoorruimtes, wachtzalen of klaslokalen.


Een gezonde en schone lucht verbetert de gezondheid van de werknemers waardoor er minder ziekteverzuim zal zijn.

Ook de prestaties en concentratie van de werknemers zal toenemen bij een gezonde binnenlucht.

De aanwezigheid van planten leidt tot meer tevredenheid onder medewerkers

en planten dragen bij aan een positievere gemoedstoestand.''De investering van beplanting kan over het algemeen    al binnen één jaar worden terugverdiend.''

Voornamelijk door een lagere afwezigheid en het beter functioneren van medewerkers.

Bij een Smart Greenwall of Biofilter zal de luchtvochtigheid stijgen. Hier kan gebruik van gemaakt worden bij klimaatcontrole en voor verdere energiebesparing.

Luchtzuiverende beplanting


Elke kamerplant produceert zuurstof, maar niet alle kamerplanten hebben een luchtzuiverende werking.

Er is echter een groep kamerplanten waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ze bijdragen aan schonere lucht in huis. Deze planten nemen via hun bladeren schadelijke stoffen op uit de lucht.

Vervolgens worden deze stoffen in de plant of de wortel opgeslagen en afgebroken.


In de bekende Clean Air study onderzocht NASA de beste manieren om de lucht in een ruimtestation te filteren.

Zo ontdekten de onderzoekers dat een aantal planten onder andere de chemicaliën benzeen, tricholoorethyleen en formaldehyde uit de lucht kunnen halen. Benzeen en trichloorethyleen zijn oplosmiddelen die in verschillende materialen voorkomen. Formaldehyde, een bekende hoofdpijnveroorzaker, is een gas dat bij de productie van leer of tapijt wordt gebruikt en dat vrijwel in elk binnenklimaat voorkomt. Er werd onderzoek gedaan naar de natuurlijke luchtzuiverende werking van een aantal (kamer)planten. Ze testten of deze planten voor een gezonder binnenklimaat konden zorgen om zo het ‘Sick Building Syndroom’ (SBS) te voorkomen. De focus lag vooral op goed geïsoleerde huizen en scholen,

maar heeft natuurlijk effect op elk binnenklimaat of interieur.


De giftige stoffen die de planten moesten verwijderen uit de lucht waren benzeen, trichloorethyleen en formaldehyde, veelvoorkomende giftige stoffen binnenshuis. Het onderzoek van NASA resulteerde in acht tabellen met planten, en de mate waarin deze planten eerdergenoemde giftige stoffen uit de lucht verwijderen. Uit de resultaten is te zien dat alle planten de giftige stoffen zuiveren, maar sommige planten doen dat beter dan andere.


Het zijn deze planten die we selecteerden voor onze Smart Greenwalls. 

plant areca
Schermafbeelding 2021-07-18 om 18.47.41
plant
pothos
aloe
pothose
klimop
Scindapsus-Pictus
Schermafbeelding 2021-07-17 om 11.48.15
phyto-air
shutterstock_1617023986
shutterstock_1598234023
shutterstock_483411286
a189ab16-f7bf-4315-951d-2615a1edd3ad
2000_1_1600_c-1024x644
360_F_244020624_wpRZlYNFLCiW1klogKrCwjfbtZElnXRa
6924_SML-1024x666
6857_WEB-1024x688
klimop
Scindapsus-Pictus
Schermafbeelding 2021-07-17 om 11.48.15
phyto-air
shutterstock_1617023986
shutterstock_1598234023
shutterstock_483411286
a189ab16-f7bf-4315-951d-2615a1edd3ad
2000_1_1600_c-1024x644
360_F_244020624_wpRZlYNFLCiW1klogKrCwjfbtZElnXRa
6924_SML-1024x666
6857_WEB-1024x688
plant areca
Schermafbeelding 2021-07-18 om 18.47.41
plant
pothos
aloe
pothose
shutterstock_1598234023
shutterstock_483411286
a189ab16-f7bf-4315-951d-2615a1edd3ad
2000_1_1600_c-1024x644
360_F_244020624_wpRZlYNFLCiW1klogKrCwjfbtZElnXRa
6924_SML-1024x666
6857_WEB-1024x688
plant areca
Schermafbeelding 2021-07-18 om 18.47.41
plant
pothos
aloe
pothose
klimop
Scindapsus-Pictus
Schermafbeelding 2021-07-17 om 11.48.15
phyto-air
shutterstock_1617023986

Beplanting is besparingMinder afwezigen op kantoor? Neem planten!

Beplanting heeft alleen maar positieve effecten op de werkvloer. Wageningen Universiteit heeft een prachtig onderzoek verricht om de positieve effecten van planten op kantoor in kaart te brengen. Hier vindt je enkele gekende resultaten.
  • Aantrekkelijker: mensen beoordelen hun werkplek na beplanting als aantrekkelijker om te zien (een stijging van 26%).


  • Gemoedstoestand: de gemoedstoestand van medewerkers is na de beplanting positiever dan daarvoor.


  • Thermisch comfort: medewerkers ervaren de temperatuur in een ruimte met planten minder snel als te warm of te koud.


  • Tevredenheid over functioneren: medewerkers zijn na de beplanting meer tevreden over hun eigen functioneren dan ze daarvoor zijn. Dit geldt ook voor hun verwachting over hoe tevreden de werkgever over dit functioneren is.


  • Minder afwezigheid: mensen die werken in een ruimte met planten melden zich minder vaak ziek (een daling van 36% naar 16%). Dit komt neer op gemiddeld 1,6 ziektedag minder per medewerker per jaar.

Interieurbeplanting verhoogt de productiviteit

Het is algemeen geweten dat planten zuurstof produceren en verschillende schadelijke stoffen opnemen en afbreken.

Het contact metde natuur in steden en binnnshuis wordt echter steeds kleiner, twerijl planten de meest eenvoudige lucht lters zijn en groen zorgtvoor een zeer groot welbehagen en confort gevoel. Omdat één plant in een klaslokaal weinig impact zal hebben, combineren we in onze verticale systemen een grote heoveeheid van verschillende planten met diverse eigenschappen, voor een zo groot en divers mogelijklterend oppervlak. De twee meest efficiente systemen geschikt voor deze school zijn de esthetische moswanden (reductie luchtverontreiiniging en felle akoestische werking)

en de Smart Greewall: een verticale tuin met een bio-technisch kader en zeer minimaal onderhoud.

 

Werking bio-technologische symbiose

 

Tegenwoordig besteden we steeds meer aandacht aan het luchtdicht isoleren van woningen.

Dat is goed voor het milieu én onze portemonnee wantwe verstoken minder energie en verminderen de CO2 uitstoot.

Het nadeel van de goed geïsoleerde woningen of kantoorgebouwen van tegenwoordig

is echter de verslechterde luchtkwaliteit in huis.


Naast de warmte, kan namelijk ook de vervuilde en vochtige lucht geen kant meer op. Onderzoek heeft uitgewezen dat planten die lucht zuiveren een gunstig effect hebben op de luchtkwaliteit in een gebouw, leef of werkomgeving.  

Ze zijn namelijk in staat om CO2 en andere slechte stoffen uit de lucht te zuiveren en om te zetten in gunstige stoffen.


We voelen ons beter in een natuurlijke omgeving

Hoe filteren luchtzuiverende planten de lucht?

 

Een plant of mos heeft om te groeien een aantal stoffen nodig.

Dat zijn onder andere CO2, stikstof, water en voedingsstoffen die viade wortels worden opgenomen.

In de bladeren van de plant zitten huidmondjes waardoor de plant kan ademen en slechte stoffen kan omzetten in goede. Zo kan hij CO2 uit de lucht opnemen en deze via een chemisch proces omzetten in zuurstof en suikers.

Planten die de lucht zuiveren zijn dus ontzettend belangrijk voor ons leefmilieu aangezien zij de zuurstof leveren

waar wij afhankelijk van zijn. Planten nemen naast CO2 nog heel wat andere stoffen op zoals benzeen, tolueen, aceton, ammonia, alcohol,...  Ze kunnen ook fijn stof deeltjes binden waardoor de concentratie jne stoffen in de lucht afneemt.


Deze chemische stoffen worden in het interieur voornamelijk afgegeven door meubels, verf, toners, vloerbedekking, muurbedekking, sigarettenrook, luchtverfrissers, enz. Hoe meer planten, hoemeer zuivere lucht.

Omdat binnenshuis de ruimte echter beperkt is, werken we met verticale plantenwanden of moswanden;

voor een zo groot mogelijke groene oppervlakte en een efficiënte werking.

Hoe reduceren moswanden slechte stoffen in de lucht?

 

Moswanden fungeren als een grote, groene spons. In het celweefsel van de planten (rendiermos of Cladonia stellaris) bevinden zichholle membranen en ruimten die VOC’s en fijn stof opslaan, dat wordt aangetrokken

door de elektrostatische bio-polymeer coatingwaarmee de mossen in winterslaap worden gebracht.


De moswand slaat dus enorme hoeveelheden op van slechte stoffen. In een geventileerde ruimte worden deze stoffen

op natuurlijke wijze afgebroken en als positieve stoffen terug afgevoerd. Indien ventileren beperkt is of geen optie betreft en de lucht te fel vervuild blijkt, geraakt een moswand echter verzadigd en verminderd de positieve werking.

Hoe groter de oppervlakte, hoe beter het resultaat. Het voordeel van een moswand is uiteraard ook de esthetische, geluiddempende en brandvertragende werking. Moswanden kunnen eveneens aan het plafond worden toegepast,

wat ten goede kan komen indien er een tekort is aan ruimte in de desbetreffende lokalen.

Mosmuur – 0% zorg en 100% natuur

Luchtzuiverende werking van moswanden – reductiegraad en snelheid opname schadelijke stoffen. 

Nooit onderhoud, licht of water nodig

Zeer hoge akoestische demping - resonantie remmer

Beschikbaar in verschillende kleuren en afwerkingen

Ideaal voor een groen bedrijfsimago, logo of identity.

“As indicated by the data chart, over 60% of Ammonia, Acetaldehyde & Acetic Acid from tobacco smoke were removed 5 minutes into the test. According to the Japan Electrical Manufactures Association standard, the air cleaner quali es as having a deodorizing performance if over 50%of odors are removed within 30 minutes of test started. The evaluation of this test result based on air cleaner performance concludes that the deodorizing performance results of reindeer moss / Cladonia Stellaris shows over 88% removal rate within 30 minutes.” (Tested by : JEM_Japan Electrical Manufacturers Association)

Het belang van goede ventilatie of luchtzuivering in combinatie met natuur

 

De binnenlucht in huis is vaak vuiler dan de buitenlucht.

Heel wat luchtvervuiling komt dan ook van binnen in de woning, bijvoorbeeldvan schoonmaak producten,

huishoudelijke apparaten, verf, stoffen uit bouwmaterialen,... Werken aan een gezonde binnenlucht is dus zeer belangrijk.


Hoewel zuiverende planten en absorberende moswanden daar behoorlijk aan kunnen bijdragen is dat niet voldoende voor gezonde lucht in zeer vervuilde situaties. Voor een goede luchtkwaliteit in huis is meer nodig.

De meest effectieve luchtzuiveringsmethode blijft nog steeds ventileren en actief zuiveren,

in combinatie met de positieve impact van groen en natuur op ons psychologisch welbehagen.

          VOORDELEN GROENWAND

Watergift

De Oxygen Wall of Biotech beplanting hoeft maar één keer per maand water te krijgen. Planten groeien op hydrocultuur en vragen daarom ook heel weinig onderhoud of zorg. Hydroplanten zijn bovendien sterker dan aardeplanten en minder vatbaar voor ziektekiemen. Gezondere planten hebben een hogere stofwisseling en nemen meer CO2 en NOx op.

Het jaarlijks electriciteitsverbruik van onze Smart Greenwall en de Biotech plants is zo'n 35kw per jaar. Dit is één tiende van wat een kleine ventilator maandelijks verbruikt. Omdat we niet werken met te vervangen filters of pads heb je ook helemaal geen recurrente stroomkosten. Je investing is dus éénmalig en je kiest zelf of je snelgroeiende planten of kleinblijvende soorten neemt en of je de watergift al dan niet automatiseerd.

Snelle installatie

Energieverbruik

Al onze producten zijn plug & play. Je hebt geen groene vingers of rechterhanden nodig om onze Smart Greenwal of Biotech beplanting zelf te installeren. Uiteraard staan we je graag bij voor opbouw, de installatie of het onderhoud, maar met behulp van onze manual en support start je zo!