Smart green air - indoor air improvements by plants & techs - smart greenwall systems

Groene oplossingen voor scholen

CLEAN AIR FOR SMART MINDSGROENE & GEZONDE SCHOLEN


Hoe implementeren we gezond groen op school? We combineren Indoor Air monitoring met (smart) Greenwalls,  luchtzuivering, zuustofplanten in de klas, mosmuren of mossignalisatie en stevig groen voor de speelplaats.

Dit alles om de luchtkwaliteit en het welbevinden van de schoolomgeving te verbeteren.

Het resultaat is productievere leerlingen, minder afwezigheden, een betere binnenlucht en een goed gevoel.

BUILD A HEALTHY & GREEN FUTURE FOR OUR KIDS

1.


Vertel ons over je school, je wensen en noden, en vraag naar een gratis binnenlucht scan tijens een eerste verkennend gesprek met Groenwand. Laat ons praten.2.


Op basis van de inzichten kiezen we voor een brede ontharding of stellen we een startpakket voor met oplossingen om je schoolklimaat samen te vergroenen en verbeteren.

3.


Ons team komt bij je langs om onze groene vrienden te installeren. Dit kan spelenderwijs, lerend, tijdens een workshop in de klas of als teambuilding voor de leerkrachten.

Ventilatie


Ventileren is altijd erg belangrijk, het hele jaar door.

Door het raam open te zetten, kun je snel extra ventileren en in korte tijd de lucht verversen of warmte afvoeren.

Buitenlucht gebruiken


De ventilatieroosters in de buitengevel moeten in principe altijd open staan voor voldoende toevoer van verse lucht. Wanneer er teveel tocht binnen komt, kunnen ze alsnog gesloten worden.

Onderhoud van de airflow


De openingen van de ventilatieroosters moeten schoon zijn want die zorgen voor een goede doorvoer van frisse buitenlucht. Voorwaarde is uiteraard wel dat er sprake is van gezonde buitenlucht.

Temperatuur


Ligt de binnentemperatuur tijdens de lessen tussen de 18 en 22 graden? Bij koudere of warmere temparaturen zal de concentratisch drastisch verminderen.

Luchtvochtigheid en warmte


Is de zonwering voldoende en kun je per klas de temperatuur van de verwarming aanpassen? Vermijd felle, invallende zon en oude radiatoren die de lucht verdrogen. Plaats waar nodig bevochtigers.

Laat groen het voor je doen


Plaats geschikte kamerplanten in de klas voor een optimalisatie van de luchtkwaliteit. Hydroplanten helpen de lucht te bevochtigen, moswanden zorgen voor rust en akoestiek, verticale tuinen voor zuurstof.

TIPS VOOR EEN GEZONDER KLASKLIMAAT

METEN IS WETEN - MAAR GEEN OPLOSSINGLAAT NATUUR WERKEN


De CO2 concentraties op scholen zijn vaak te hoog,

80 tot 88% van de klaslokalen voldoet niet aan de minimumnorm. 

Planten kunnen in combinatie met de juiste luchtzuivering CO2 omzetten.

Frisser en gezonder


Groen in de klas zuivert de lucht en vermindert concentraties CO2 en vluchtige organische stoffen.

In klaslokalen met een plantenwand en planten bleken de concentraties CO2 en die van vluchtige organische stoffen lager dan in het controlelokaal zonder planten.

Buiten niet vergeten!


Buitengroen vermindert in de zomer hitte in en rondom de school: minder hittestress en minder koeling nodig.

Zelfs kort uitzicht op natuur kan volgens onderzoek al een positief effect hebben.

Gebruik je gebouw


Een groen dak en gevelgroen vergroten de isolatie waarde: minder stookkosten en koeler in de zomer.

Een groener schoolterrein en een groenere buiten ruimte daaromheen gaan gepaard met een betere cognitieve ontwikkeling - werkgeheugen en concentratie.

Verdamping


Verdamping door planten in een gebouw leidt tot minder droge lucht: minder hoofdpijn en betere concentratie.

Planten reguleren de bladtemperatuur door transpiratie. Het verdampte water verhoogt de RV in klaslokalen.

Dit kan het percentage leerlingen met hoofdpijnklachten doen verminderen.

Positief gemoed 


Uitzicht op groen, binnen en buiten, heeft een anti-stress werking en verbetert het concentratievermogen. Planten in het klaslokaal kunnen eraan bijdragen dat jongeren zich socialer gedragen en zich minder vaak ziek melden.

WAT GROEN OP SCHOOL DOET

Uitnodigend


Groene schoolpleinen nodigen uit tot buiten spelen en dragen bij aan een beter sociaal klimaat. Leerlingen die in de pauze spelen op een groen schoolplein kunnen zich na de pauze beter concentreren

dan leerlingen die spelen op een grijs schoolplein. 


ASSORTIMENT - PLANTEN AANBOD

Onze planten komen uit de beste lokale kwekerijen en worden voorafgaand geselecteerd. Interieurbeplanting wordt opgekweekt

in energie neutrale kassen en door experten. Stekjes en kiemen komen daar toe en worden opgekweekt tot stevige, volwassen planten.

En dat is exact wat nodig is voor scholen: Stevige, forse en volgroeide rakkers die tegen een stootje kunnen.

Want een boekentas vliegt wel eens rond, en een voetbal wordt ook na de pauze wel eens de lucht in gejaagd.

En klimmen om die bal terug te halen, dat gebeurt helaas ook.  En waarom niet?


Onze planten en potten kunnen tegen een stootje. We hebben zelfs een assortiment Ecopots dat tegen een flink stootje kan, gemaakt van meebuigend, gerecycleerd plastic.  Het assortiment aan planten en bijhorende bakken of banken is geschikt voor iedere ruimte of lokaal,

van leerkrachtenkamer tot de refter of speelplaats. Om ruimte te winnen werken we graag verticaal of aan de plafonds,

zo blijven de gangen leeg en wordt kostbare plaats bespaard.


Behalve losstaande beplanting, groene speelplaatsen, workshops en activiteiten bieden we ook akoestisch, kleurrijke mosdecoratie aan.

En uiteraard de luchtzuiverende wanden, vrijstaand, als DIY pakket of als smart systeem. 

Na de installatie helpen we je graag met het verzorgen van de nieuwe planten of wanden, vanzelfsprekend met plantgarantie.

Voor welke planten kies je best in een klaslokaal?


Dit blijft een moeilijk te omlijnen gegeven, de planten moeten gezond zijn, voldoende voeding en licht krijgen, een grote potmaat hebben en stofvrij zijn. Hoe groter de plant en het bladergestel, hoe beter de stofwisseling en CO2 opname.  Een medewerker van Groenwand komt graag langs om je een goed advies te geven, rekening houden met het overbruggen van vakantie en wisslen van leerlingen en leerkrachten in lokalen. 


Goede opties zijn graslelie (chlorophytum), klimmers en slingers zoals Epipremnum of Scindapsus, drakenplant (dracaena), klimop (Hedera helix)

en de lepelplant (spathiphyllum). Maar deze lijst is verre van compleet en wetenschappers hebben nog lang niet alle planten onderzocht op hun luchtzuiverend potentieel. Ook de kennis over hoeveel planten van welke soort je nodig hebt om de lucht in de klas gezond te houden,

is enkel toepasbaar als ook de luchtcirculatie en andere binnenlucht factoren hierop worden afstemd.


Bekijk ook onze mogelijkheden rond het houden van een workshop, waarbij je samen met de leerlingen leert over Binnenlucht, een monitor voor metingen kan bouwen voor je klas, een luchtzuiverende plantenwand installeert of zelf planten voor je klaslokaal leert ‘stekken’.

METEN IS WETEN - MAAR GEEN OPLOSSINGLAAT NATUUR WERKEN


De CO2 concentraties op scholen zijn vaak te hoog,

80 tot 88% van de klaslokalen voldoet niet aan de minimumnorm. 

Planten kunnen in combinatie met de juiste luchtzuivering CO2 omzetten.

EEN AANTREKKELIJK EN FUNCTIONEEL INGERICHTE SCHOOLOMGEVING


Naast de cognitieve ontwikkeling van een kind en het lichamelijk functioneren zijn ook het gevoel van welzijn en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind van belang. Een aantrekkelijk en functioneel ingerichte omgeving kan een rol spelen voor een betere concentratie bij kinderen waardoor hun leerprestaties verbeteren. Groen in en om de school kan hierop een positief effect hebben.

Ook zelfvertrouwen, respectvol omgaan met elkaar, verantwoordelijkheid dragen en leren samenwerken zijn van cruciaal belang voor een beter sociaal klimaat en welzijnsbeleving.


Groen in en rondom scholen, kinderdagverblijven en op campussen is goed voor de leefomgeving binnen en buiten de onderwijsinstelling. Het heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van leerlingen, studenten en personeelsleden. Het verbetert ook het concentratievermogen en de prestaties van leerlingen evenals het sociale klimaat. Onze firma biedt graag meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot leren en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing.


In de klaslokalen is de lucht niet altijd even fris en dit kan leiden tot gezondheidsklachten en verminderde concentratie bij kinderen. Meestal bevinden zich in een lokaal relatief veel kinderen in verhouding tot een kleine ruimte en is de binnenlucht al snel verontreinigd. Ventilatie is vaak onvoldoende omdat men tocht wil vermijden en in de zomer is de lucht in de klaslokalen te warm, zeker bij hoge buitentemperaturen.

SAMEN VOOR BETER

Leerlingen brengen 40% van hun dag door in klaslokalen, een slecht binnenklimaat kan de leerprestaties van de kinderen beïnvoeden. Planten zorgen voor een fijnere sfeer, zuivere lucht en gerichte aandacht. Groenwand wil bijdragen en investeren in een groenere toekomst voor de nieuwe generatie. Tevens willen we een voortrekker zijn in bewustmaking hiervan, door leerlingen en leerkrachten actief te betrekken in een interactieve en educatieve context.

PLANTEN EN MOSSEN

VERBETEREN 

HET BINNEKLIMAAT 

IN DE KLAS


Planten in de klas reduceren tussen 10% en 20% van de CO2. We bieden natuurlijke oplossingen om dit cijfer nog te verhogen. 

NATUUR EN TECHNIEK

Omdat één plant in een klaslokaal weinig impact zal hebben, combineren we in onze verticale systemen een grote hoeveeheid van verschillende planten met diverse eigenschappen, voor een zo groot en divers mogelijk filterend oppervlak. De twee meest effciente systemen geschikt voor scholen school zijn de esthetische moswanden (reductie luchtverontreiniging en hoge akoestische werking) en de Smart Biofilter of Greenwall. 

Er zijn specifieke eisen waaraan het klimaat in een schoolgebouw moet voldoen en dan met name in de klaslokalen. Daar tegenover staat dat er ook specifieke uitdagingen zijn waar een gebouwbeheerder van een school mee te maken heeft. Zo is er hele duidelijke wetgeving over de ventilatie van klaslokalen en zijn er streefwaarden voor de CO2 concentratie.


We weten dat planten CO2 omzetten in zuurstof én dat uitzicht op planten een positief effect heeft op de cognitie. Daarom zijn planten in een leeromgeving een heel goed idee.  Daarnaast is het aan te raden om ook de algemene ruimten voldoende te voorzien van natuurlijke elementen.
De pauzes worden daarmee echt een rustmoment voor zowel de leerlingen als ook voor het kader.  Zet planten of bijvoorbeeld een leuk mos-element in, zoals op de afbeelding hiernder, gemaakt samen met de leerlingen tijdens een sMossen tegen Brossen workshop, op een Antwerpse basisschool.


Plants are friends. Ze hebben niet alleen een invloed op onze stemming maar gaan ook schadelijke stoffen uit de lucht nemen. Luchtzuivering door middel van natuur en selectieve beplanting is één van onze specialiteiten. Openbare gebouwen, scholen, bedrijven en woningen hebben steeds vaker te kampen met de gevolgen van VOC's en onvoldoende ventilatie. Een groene wand of enkele grotere kamerplanten kunnen hier klimaat regulerend werken en oplossingen bieden, maar enkel na correcte toepassing en het vekrijgen van meetresultaten en monitoring. Clean air as a service!
De belangrijkste verontreinigingen van de lucht in het stedelijk gebied, waar de meeste scholen zich helaas bevinden, zoals stikstofoxiden (NOx), fijnstof (PM10/PM2,5) en vluchtige organische stoffen als benzeen, zijn met name afkomstig van industrie en verkeer.

Langdurige blootstelling leidt tot longproblemen en hart- en vaatziekten. Hoewel de lucht in België gemiddeld op de meeste plaatsen aan de normen voldoet, betekent dit niet dat er geen risico meer is. Er bestaat geen veilige ondergrens en met name langs drukke wegen en nabij verkeersknooppunten kunnen de concentraties nog sterk oplopen. Bijvoorbeeld bij bushaltes, waar bussen stationeren om kinderen op te halen.


Daarnaast is binnen in schoolgebouwen de luchtkwaliteit vaak slecht, omdat door het grote aantal kinderen en leerkrachten in een relatief kleine ruimte het CO2-gehalte vaak sterk oploopt. Ook kunnen daar vluchtige organische verbindingen, zoals formaldehyde en benzeen,

aanwezig zijn, afkomstig uit bouwmaterialen. Vooral binnen, maar ook buiten, kan groen helpen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Dit komt op lange termijn de gezondheid ten goede. Op korte termijn vermindert het stress en verbetert het de concentratie en het welbevinden.

Meet our green 'goods'

Accoustic mosswall

creatieve geluidswand

Oxygen bombs

Luchtzuiverende hydroplanten

Air Quality monitor

Meet en analyseer binnenlucht

Smart Greenwalls

Exit CO2, enter O2 and happiness

        WORKSHOPS


Onder het aanbod voor scholen hebben we volgende activiteiten:


Groen om (mee)te doen

Workshop rond kiemen, zaaien en stekken met recycled materiaal van je eigen school!

Maak zaadbommen, ontkiem pitten en maak je klaslokaal groener.


Groene vingers - bottle garden

Samen maken we een bijzonder flessentuintje voor de klas, voor jezelf of voor je plezier, en gaan we een micro ecoysteem ontleden, bestuderen en nabootsen in een bokaal of fles. Inslusief figuurtjes.

(s)Mossen tegen brossen - Tijdens deze workshop maken we een leuke akoestische moswand voor je klas, gang, speelplaats, of de refter.

We maken samen een ontwerp

(of het logo van je school) en gaan sMossen! Tijdens de activiteit leer je over korstmos, akoestiek en galm en over het effect van groen op ons humeur. Ook mogelijk: het maken van je een persoonlijk kadertje,

om mee naar huis te nemen

of je school mee op te fleuren.


STEM - pakket ‘Frisse Koppen’ 

Leer over IAQ en binnenlucht, maak je eigen CO2 meter en leer over de stofwisseling van planten.

Organisatie: The IT-Garage.

Meten is weten - Leer de luchtkwaliteit kennen in je klaslokaal of schoolomgeving en ga spelenderwijs om met deze inzichten om te leren over Indoor Air Quality en termen zoals CO2, fijn stof en VOC - vol leerlijke proefjes en kleine groepsactiviteiten - Let’s take cAir, inclusief Awair Monitor.


Natte vingers - Bouw van flessen en afval-materiaal dat we vooraf inzamelen een aquaponic unit met eetbare planten voor je klaslokaal, inclusief druppelsysteem en een opvoerpompje… Je maakt je tuin zo groot je zelf wil en kan nadien het systeem uitbreiden tot een heuse window farm!  Vanaf 12 jaar.

5193_WEB-1920x1275
60ef5335dd0a65ebc8ea6_elementary school covid 1 copy
5136_WEB-1290x865
5181_WEB-1290x877
3027-1920x1086
gzhf

Een ‘groen’ schoolplein heeft minder last van vernieling: “Daarnaast laten de kinderen de plantjes niet alleen in de grond, maar zijn ze ook voorzichtig dat ze niet op de plantjes gaan staan, en ze laten de plantjes met rust”, zo vertelt de onderwijzeres. Omdat ze betrokken zijn is er een grote zorgzaamheid en aandacht.


Basischool

Omnimundo

Studenten onthouden meer van een les of college wanneer er natuurlijke aspecten, beplanting of groenwanden in de aula of klaslokalen aanwezig zijn.


Studenten geven ook de voorkeur aan groene studieruimtes boven standaard studieruimtes en klassen of aula’s zonder.


Jef G.

De Wereldreziger

Kinderen in lokalen met planten hebben 7% minder gezondheidsklachten.

In onze praktijktest verbeterden de prestaties met 20% wanneer planten in de klas geplaatst werden. Integratie van groen en interactieve verzorging resulteerde in toename van lichamelijke activiteit en vermindering van zitgedrag.


Stedelijk 

Sportlyceum