Smart green air - indoor air improvements by plants & techs - smart greenwall systems

Indoor Air Quality

CO2

Fijn Stof

VOC

Licht

Temperatuur

Vochtigheid

Geluid

Mossen en planten zuiveren de lucht, vergroten het comfortgevoel,

verbeteren de akoestiek en regelen de temperatuur en uw binnenkimaat.

Elke ruimte of locatie kent een specifieke vorm van verontreiniging: CO2, VOC, Fijn Stof, Vocht, Temperatuur, Licht en Geluid.

Ons team stelt daarom graag een oplossing voor gericht op uw situatie.


Lees op deze pagina meer over deze belangrijkste binnenklimaat indicatoren en het effect daarvan op je IAQ.


CO2

CO2 of koolstofdioxide - Koolzuurgas


Deze anorganische verbinding tussen de elementen zuurstof en koolstof is een gas dat in zuivere toestand onzichtbaar (kleurloos en geurloos) in onze binnenlucht voorkomt.  Het is een restproduct van verbranding, uitstoot en verkeer, ontbinding, maar ook van ademhaling, waarbij we in de ruimte CO2 uitademen (en zuurstof opnemen). 


CO2 concentraties drukken we uit in PPM of Parts Per Million. Door de industriële revolutie werd de grens van 300 PPM voor het eerst bereikt op onze planeet, en in 2015, net na de eerste Klimaat akkoorden, bereikten we de kritieke grens van 400 PPM in onze atmosfeer. De concentratie blijft elk jaar toenemen en dient dringend te verlagen willen we geen klimaatcrisis.


Hoe meten we CO2?


Onze CO2 sensoren meten de vetroubeling die CO2 in de lucht veroorzaakt. Dit is de meest correcte methode.


Hoe werkt CO2 in het binnenklimaat?


Wanneer er mensen in een ruimte aanwezig zijn, verlaagt de zuurstof en verhoogt de CO2 waarde.  Natuurlijke ventilatie of luchtcirculatie (openen van ramen en deuren) helpt om dit niveau te verlagen, maar is in praktijk niet altijd mogelijk. Systemen zijn niet altijd afgesteld op elkaar of om drempelwaarden te herkennen, en in de winter is de raam openen geen mogelijkheid.

Er zijn echter door de overheid opgelegde regels voor gebouwen of publieke ruimten, die vaststellen welke waarden er moeten worden behaald om een goede gezondheid te waarborgen. Voor kantoren is de grens op 1200 PPM gezet, voor scholen en plaatsen waar kinderen aanwezig zijn is de grenswaarde 1000 PPM. Men berekent dit op 6,5 liter per persoon per seconde, hoewel dit zeker niet voldoende is om een stabiele situatie te creëeren.  Ook geeft ventilatie negatieve effecten zoals tocht en koude, of een onstabiele luchtvochtigheid, temperatuurschommelingen en geluidsoverlast. 


Alternatieve en vaak toegepaste manieren om op natuurlijke wijze het klimaat te verbeteren is de toepassing van natuurlijke systemen of beplanting.  Door groenwanden en bio-tech systemen kies je bewust voor een duurzame oplossing om het CO2 gehalte in de ruimte op een natuurlijke wijze te verlagen en zo het binnenklimaat te verbeteren. 


Hoeveel CO2 een plant zal omzetten is afhankelijk van diverse factoren zoals leeftijd, bladomvang, grootte van de plant en gezondheid, standplaats enz. Hoe groter de plant en zijn bladergestel, hoe meer CO2. Plantenwanden bevatten een grote hoeveelheid beplanting op een kleine ruimtebesparende manier en zijn dus de ideale biofilters.  Wil je echt weten hoeveel de planten omzetten, kan je een Take cAir monitor plaatsen. Zo weet je meteen wat je actuele CO2 waarden zijn.Gevolgen van een te hoge CO2 concentratie


Het effect op onze productiviteit bij het toenemen van de CO2 waarde is wetenschappelijk in kaart gebracht. Hoe hoger de CO2 waarde, hoe minder onze focus en productiviteit. In een slecht geventileerde ruimte gaan we dus minder presteren. Dit gegeven noemen we de cognitie. Afhankelijk van het werk dat we uitvoeren is dit effect groot of klein. Lees hier meer.VOC & Fijn Stof

Fijn stof en Vluchtige Organische Concentraties in de binnenlucht


VOC (bij ons VOS - Vluchtige Organische Stoffen genoemd) en fijn stof kan je beschouwen als een verzameling van diverse kleine deeltjes die door de lucht bewegen, meestal van organische oorsprong.

Beiden zijn geheel verschillende verschijnselen, maar ze vormen ongewenste, vervuilende stoffen in onze binnenlucht.


Waar komen deze stoffen vandaan? Er zijn tal van bronnen van VOC en fijn stof, zoals uitlaatgassen van inkten, PC en printers, stoffen en bekleding (gordijnen, tapijten, verf, bouwmaterialen), zelfs onze parfums en ontsmettende gels zijn nefast!

Daarnaast zijn er verschillende stoffen die zich binden aan ons lichaam zoals uitlaatgassen of sigarettenrook, of vezels afkomstig van onze eigen huid en kleding, schoenen en uit de buitenlucht of omgeving die gewoon binnenwaaien.


Deze stoffen willen we liever niet inademen, want ons lichaam is niet in staat al deze stoffen af te breken of zal daarvoor veel energie vragen die we graag voor positievere zaken aanwenden. Ook kan de blootstelling aan deze stoffen zorgen voor gezondheidsklachten zoals irritaties, allergie of asthma en kortademigheid, vermoeidheid en hoofdpijn. De opslag van deze stoffen in ons lichaam zorgt na enige tijd voor een divers aantal sluimerende ziekten en vermoeidheids symptomen.


De binnenlucht zuiveren en vrijwaren van VOC's en fijn stof is dus uitermate belangrijk, maar hoe vecht je tegen een onzichtbare vijand, en kan je deze vervuiling waarnemen of inzichtelijk maken?

In principe kan je met een beetje focus meteen zichtbare gevolgen van fijn stof waarnemen: ga maar eens met een wit doekje langs de muren en kijk naar het resultaat. Of laat je ramen gesloten en de ventilatie uit en je concentratie zal meteen dalen.

Rode ogen, droge huid, vermoeidheid en hoofdpijn zijn ook vaak voorkomende klachten, met diverse oorzaken.


Oplossingen van Groenwand tegen VOC of Fijn Stof


Wij weten liever zeker wat we inademen, en raden daarom aan een Take cAir monitor en sensor voor VOC en fijn stof te nemen.

Op die manier kan je de waarden in je ruimte meten en monitoren, en ingrijpen wanneer nodig blijkt.


Gelukkig kunnen planten deze stoffen zonder meer uit de lucht verwijderen en als voedsel gebruiken. Ze gaan zelfs 'harder' werken als de lucht 'vuiler' is, en meer stoffen op natuurlijke wijze opnemen. Elke soort heeft zijn eigen eigenschappen.

Je kan daarover advies vragen aan onze experten. Lees ook meer over deze werking op deze pagina.Luchtvochtigheid (RV) en de symtomen 


Water en vocht zijn in onze binnen (en buiten) lucht altijd aanwezig als een gas aanwezig. Wanneer de lucht echter 'verzadigd' is en niet nog meer waterdeeltjes kan opnemen of binden is afhankelijk van de temperatuur. Hoe warmer, hoe meer vocht aanwezig kan zijn. Denk maar aan de vochtige tropen of zwoele zomers. De vochtigheid is nooit een 'vast' element, maar een relatief gebeuren (RV of Relatieve Vochtigheid).  In onze lucht hebben de temperatuur en het vocht dus een relatie.

Daarnaast zal ook de luchtdruk (zei het in veel beperktere mate) een invloed hebben op vocht en temperatuur. Een trio dus.

Het meest gekend fenomeen hiervan in de natuur is mist. De lucht is zodanig koud dat geen water kan opgenomen worden en de druppels blijven 'hangen' als een deken tot de temperatuur stijgt en het vocht wel in de 'lucht' verdwijnt.


De lucht is in de zomer 'zwaarder' omdat er meer water aanwezig is, en in de winter is de lucht veel 'droger' of armer. Die exacte hoeveelheid van waterdeeltjes is niet meteen belangrijk voor ons welbehagen, wel het percentage van Relatieve Vochtigheid.


Hoe meten we de Relatieve Vochtigheid?


Dit kan door de combinatie van temperatuur en water in de lucht te meten met een hygrometer en geleiding. Onze Awair sensoren zijn uitgerust met de laatste meettechnieken en geven real-time de temperatuur, RV en luchtvochtigheid weer.


De juiste luchtvochtigheid


In een kantoor of woonst hoort de luchtvochtigheid tussen de 35% en 60% te liggen voor een goed gevoel.

Er zijn nog geen drempelwaarden vastgelegd. Vaak is een te droge lucht het indirect gevolg van een te hoge temperatuur.

Veel mensen in een kantoor of huis zitten 'stil'. Daardoor krijgt je lichaam het kouder, wat het gevolg is van de 'droge lucht' die bij ons als koud aanvoelt.  Ondanks het warmer zetten van de verwarming kan je het toch als 'koud' ervaren als de luchtvochtigheid in de ruimte aan de lage kant zit. Daarom moet je verwarming en ventilatie goed op elkaar afstemmen.

Een Airco werkt op deze manier: deze blaast 'koude - lees droge - lucht' de ruimte in. 

Wat is de oplossing? Niet de temperatuur, maar de RV te verhogen met luchtbevochtigers of hydroplanten.


Het effect van een hoge of lage RV


Wanneer het te vochtig is in een ruimte krijg je schimmels en voelt alles klammig en plakkerig aan, we gaan zweten en vocht afgeven aan de ruimte. Echter, wanneer de lucht te droog is, gebeurt het omgekeerde: de ruimte gaat vocht opnemen en onttrekken uit ons lichaam: je 'verdroogt' en krijgt droge ogen, keelpijn, synusitis, droge huid en hoofdpijn, soms zelfs griep.


Planten reageren enorm op de RV in de ruimte


Moswanden zijn een goede indicator van de luchtvochtigheid: is deze te laag worden ze krokant en droog, indien te vochtig nat.

Moswanden nemen vocht op in de ruimte en zijn dus een goede oplossing ter verbetering van de RV. Planten zullen dan weer water opnemen en verdampen, waardoor ook losse beplanting en Greenwalls kunnen bijdragen aan het gewenste effect.Relatieve vochtigheid

Luchtverplaatsing en een ongewenste tocht


In de binnenruimte is de meest 'merkbare' aanwezige de onaangenma tocht. Omdat de lucht zicht verplaatst gaat de warmte van ons lichaam dalen en krijgen we het kil, zelfs indien het warm is in een ruimte en de temperatuur stabiel.

Dit kan een hele reeks oorzaken hebben, maar de grootste reden is een te veel aan circulatie van lucht. We moeten lucht verplaatsen en doen bewegen om de ruimte van 'propere' luchte te voorzien, wettelijk is er bepaald dat we 25m3 lucht per uur per werkpost moeten vervangen. Meestal zijn de machines ingesteld op een maximale 'bezetting' van het gebouw,

waardoor er bij minder aanwezigen veel te veel lucht beweegt. Ook kan een slechte installatie of verbouwing leiden tot verstoorde circulatie, zelfs het 'herinrichten' van de werkplaats en verzetten van tafels en meubilair kan dit veroorzaken. Een temperatuurverschil tussen de 'nieuwe' en de bestaande lucht kan ook zorgen voor een gevoel van tocht.


Sickbuildingsyndroom 


is de aanduiding voor het geheel van gezondheidsklachten (vooral oog- een ademhalingsklachten) die de gebruikers van een gebouw bij langdurige aanwezigheid aldaar zeggen te ervaren en aan het gebouw zelf toeschrijven.


tot 30% van de nieuwe en gerenoveerde gebouwen wereldwijd mogelijk te maken hebben met klachten gerelateerd aan slechte binnenluchtkwaliteit. Het eerste opvallende kenmerk van dit ziektebeeld is dat het over het algemeen niet optreedt bij één persoon, maar bij een hele groep. Het gaat dus niet om individuele gevallen, maar doet zich het vaakst voor bij meerdere werknemers uit eenzelfde gebouw. Doorgaans gaat het om gesloten bureauruimtes met een ventilatiesysteem.


Het sickbuildingsyndroom wordt vaak in verband gebracht met een slechte luchtkwaliteit, een ontbrekende of gebrekkige klimaatcontrole. Andere oorzaken zijn chemische bestanddelen in de lucht afkomstig van bepaalde bouwmaterialen en meubelen, vuil en stof. Vocht is een belangrijke factor bij microbiologische aantasting door schimmel (sporen) en bacteriën , die op hun beurt het sickbuildingsyndroom kunnen veroorzaken. Niet alle bacteriën en schimmels zijn echter slechte daders, in onze Greenwalls leven ook tal van positieve bacteriën en steeds vaker worden bacteriën in gebouwen losgelaten om de strijd aan te gaan tegen fijn stof en VOC. Deze werken hand-in-hand met de binnenklimaat monitor en onze Greenwalls.


Tocht en Sick Building Syndroom

Licht - Geur - Geluid

De impact van onze primaire zintuigen op de beleving van onze werkplek


Werknemers die werken op een kantoor waar kunstmatig licht de primaire lichtbron is, voelen zich minder gezond op kantoor dan werknemers van een kantoor waar daglicht de primaire lichtbron is, als dit wordt vergeleken met de algemene gezondheid. Ook voelen werknemers op een kantoor met veel geluidsoverlast zich minder gezond in vergelijking met thuis,

dan werknemers op een kantoor met weinig tot geen geluidsoverlast.


Geur blijkt ook een belangrijke voorspeller van de gezondheid op kantoor.

Werknemers voelen zich minder gezond op kantoor dan buiten kantoor, wanneer zij werken in een kantooromgeving waar synthetische/toegevoegde natuurlijke geuren, buitengeur of nare geuren (mufheid, zweet, riolering) hangen.

In een kantooromgeving waar een neutrale geur hangt voelen zij zich beter.


Gevoel van een gezoende omgeving - de psyche


Wat sterk naar voren komt uit het onderzoek is dat het gevoel wat werknemers bij bepaalde factoren hebben van belang is. Werknemers in een omgeving met daglicht hebben een sterker gevoel dat de primaire lichtbron een positieve invloed heeft op de gezondheid dan degenen in een omgeving met kunstmatig licht als primaire lichtbron.

Ook hebben werknemers die tevreden zijn over de hoeveelheid planten in de directe werkomgeving,

een sterker gevoel dat die planten ook een positieve bijdrage leveren aan hun gezondheid.

Werknemers die een neutrale geur in hun werkomgeving hebben hangen, hebben eerder het gevoel dat dit een positieve

of geen positieve, maar ook geen negatieve bijdrage levert aan de gezondheid.

Ook zijn werknemers die tevreden zijn over de geur in de directe werkomgeving sneller geneigd te voelen

dat dit een bijdrage levert aan hun gezondheid. Dit geldt ook voor aspecten als ventilatie en toevoer van frisse lucht.CONCLUSIE 

Het binnenklimaat verbeteren is geen project

van lange adem - Let's take cAir!