Smart green air - indoor air improvements by plants & techs - smart greenwall systems

Genano Technologie

Genano technologie is een doorontwikkeling van elektrostatische precipitatie (ESP).

In de technologie worden deeltjes en gassen elektrisch geladen. De geladen deeltjes worden opgevangen;

levende organismen - virussen, ook Corona,bacteriën, sporen van schimmels - worden gedood.

 

Verwijdert ook de meest schadelijke ultrafijne deeltjes

Geen dure membraan filters te vervangen

Laag energieverbruik - Zelf reinigend systeem - geen filterpads

Technologie gaat veel verder dan klassieke ionisatie en HEPA

Verwijdert ook de meest schadelijke en ultrafijne stofdeeltjes

Genano is opgericht in 1999 om een nieuwe, gepatenteerde luchtzuiveringsmethode in de markt te zetten.

 Deze Finse innovatie was begonnen in nauwe samenwerking met de universiteit

en de nauwe samenwerking met onderzoekscentra.

 

Genano is marktleider in Finland en de Nordics op gebied van luchtreiniging in scholen en openbare gebouwen.

Méér dan 3.000 instal-laties zijn op dit moment actief.  Het Belgische liaal – Genano Benelux NV – richtte zich tot nu toe vooral op medische en laboratorium omgevingen: hier zijn ongeveer 250 toestellen geleverd sinds 2006.

 

De problematiek in de Antwerpse kantoren, gebouwen of scholen is enigszins anders dan deze in Finland.

Daar heeft men door het zeer passief construeren van de gebouwen, problemen met de binnenlucht

(schimmels, bacteriën, vezels en VOC van bouwmaterialen, ..) maar is de buitenlucht zeer zuiver

en kan men indien nodig frisse lucht binnenlaten.

 

Door de lucht vervuiling is oa. in Antwerpen de buitenlucht ook zwaar vervuild door PM en NOx;

deze vervuiling komt en komt via het ventileren in lokalen binnen.

Ventileren van de binnenlucht zonder zuivering is dus geen optie.

 

 


luchtvervuilingbinnenhuis

GENANO TECHNOLOGIE


Genano technologie, vastgelegd in Europees patent EP1165241B1,

is een doorontwikkeling van elektrostatische precipitatie (ESP).Het elektrisch veld wordt opgewekt door naaldvormige elektroden met een negatieve lading.

Het ontwerp, de setting en de dimensionering van de elektroden en de sturing van de spanning creëren een corona wind die een extra versnelling geeft aan deeltjes en aerosolen, die zich in de lucht bevinden. Door deze versnelling kunnen

– in tegenstelling tot traditionele ESP – grote volumes lucht wordengereinigd met een klein apparaat.


De versnelling is onafhankelijk van de grootte van de deeltjes, waardoor ook ultra fijne deeltjes

met hoge efficiëntie worden verwijderd.


De geladen deeltjes worden opgevangen op de binnenwand van het toestel

of via adsorptie op eenspeciale cartridge, afhankelijk van het apparaat.


Het elektrisch veld laadt ook gasmolekulen. Hierbij ontstaat een kleine hoeveelheid ozon.

De lading en de ozon bevorderen de chemische reactie tussen gassen,

waardoor diverse schadelijke gassen kunnen worden geneutraliseerd. De meeste gassen en de niet-gereageerde ozon worden daarna door een actieve kool filter – dat onderdeel uitmaakt van het Genano toestel - opgevangen.

Safeguard your customers and staff with air that has been cleaned from viruses and bacteria.

Genano air decontamination technology is scientifically proven

to eliminate 99,999% of microbes from indoor air.

De effecten van Genano technologie op NOx zijn nog in onderzoek.

IRCEL heeft alleszins vastgesteld dat tot 40% van de NOx kan reageren tot aerosolen (secondaire anorganische aerosolen): men kan verwachten dat Genano technologie deze verwijdert.

Ook de levende planten die Mosmuur voorstelt kunnen een deel van de NOx verwijderen.


Het elektrisch veld heeft typisch een potentiaalverschil van 15 – 30 kV, maar slechts een heel beperkte stroomsterkte.

Het energieverbruik is dan ook zeer laag (max. 140 W). Het veld is hermetisch afgesloten en beveiligd tegen mogelijk contact. Uiteraard voldoen alle toestellen aan de Europese en Belgische veiligheidsnormen.


Vast staat dat de kwaliteit van de binnenlucht vaak veel slechter is dan de buitenlucht. Het streven naar energiebesparing en het verversen van de vervuilde binnenlucht door minder vuile buitenlucht zijn twee dualiserende doelstellingen. Intelligente ventilatie en zuivering van de binnenlucht kunnen samen een goede oplossing bieden.

Diverse factoren dragen bij tot slechte luchtkwaliteit

 

 

De concentratie CO2 is vooral gelinkt aan menselijke aanwezigheid en kan enkel beheerst worden door ventilatie.

In publicaties en media is er veel aandacht voor NOx, waarschijnlijk omdat deze stof zeer eenvoudig te meten is

en zich uit in gemakkelijk vast te stellen lichamelijke klachten.

NOx kan in hoge concentraties schade veroorzaken aan de luchtwegen.

 De voornaamste bron van NOx is transport, waardoor de vervuiling vaak zeer lokaal is.

Er bestaat geen technologie om de NOx uit de luchtte zuiveren.

Positionering van de luchtinlaat en beleidsmaatregelen inzake mobiliteit zijn de belangrijkste preventieve acties.

In onze visie zijn (ultra) fijn stof en roet (met hierop geadsorbeerde koolwaterstoffen)

een veel belangrijkere problematiek dan CO2 en NOx.

 

De effecten zijn trager, maar er is veel wetenschappelijk bewijs van de onomkeerbare negatieve effecten opde lichamelijke gezondheid en geestelijke ontwikkeling. Deze vaststelling geldt in versterkte mate voor jonge kinderen.

Ultrafijn stof wordt ook méér en méér in verband gebracht met vervroegde sterfte,

zodat hier gerust mag gesproken worden vaneen sluipmoordenaar.